Mijn favorieten

Woning verkopen?

Verkoop
Wanneer u uw huis bij ons in de verkoop geeft vindt er allereerst een technische opname plaats. Uw makelaar legt alle specifieke eigenschappen van het huis en de omgeving vast. Ligging, grootte, type, ouderdom, onderhoud en afwerkingsniveau worden nauwgezet bekeken en geregistreerd.

 

Taxatie
Met de gegevens van de technische opname kan uw makelaar met behulp van een combinatie van waarderingsmethodieken, marktkennis en ervaring een waarde-oordeel geven van uw woning. Na de taxatie krijgt u een advies over de vraagprijs. Een te lage vraagprijs kan geld kosten, maar een te hoge vraagprijs kan ook negatief werken.
 

Verkoopstrategie
Wanneer de vraagprijs van uw woning is vastgesteld wordt er een verkoopstrategie opgesteld. Uw makelaar bespreekt met u welke promotieactiviteiten voor uw woning het meest geschikt zijn. Uw woning wordt, voorzien van foto's en 3D-plattegronden en op funda.nl geplaatst, Nederlands grootste online huizenplatform met meer dan een miljoen bezoekers per maand. Ook is de woning in onze vitrine te vinden met uitgebreide woninginformatie en worden opvallende raambiljetten en/of tuinborden geplaatst. Ook behoren full color advertenties in het Streekblad tot de mogelijkheden.
 

Bezichtigingen
We helpen ook bij het plannen en begeleiden van bezichtigingen, waarbij wij altijd aanwezig zijn. Aspirant kopers verstrekken wij de uitgebreide brochure van uw woning met o.a. foto’s en tekeningen. Na de bezichtiging worden onze bevindingen aan u doorgegeven. Het begeleiden van de bezichtigingen door uw makelaar is van groot belang voor de eventuele onderhandelingen in een later stadium. Het is bovendien zeer belangrijk datgene te melden wat volgens de wet en de jurisprudentie gemeld dient te worden om te voorkomen dat u later aansprakelijk gesteld wordt.
 

Onderhandelen
Namens u onderhandelt uw makelaar met de koper of diens makelaar. Onderhandelen is argumenten aandragen en deze op de juiste wijze gebruiken en verwoorden. Maakt de koper voorbehouden, dan is het de plicht van uw makelaar te onderzoeken in hoeverre de voorbehouden reëel zijn (denk aan voorbehoud van financiering, bouwkundige gebreken, bestemmingsplan e.d.). Ook bij de onderhandelingen geldt weer: uw makelaar adviseert, u neemt de besluiten, welke vervolgens door uw makelaar verwoord worden.
 

Verkoop
Als de onderhandelingen tot een overeenkomst leiden, maakt uw makelaar de koopakte op en zorgt dat alles juridisch goed op papier komt. De koopakte wordt met de koper en u besproken en vervolgens getekend. Wij zorgen dat de notaris de originele akte ontvangt en alle partijen kopieën krijgen. Eventueel worden volmachten geregeld; termijnen van voorbehouden worden bewaakt. Enige dagen voor de datum van overdracht krijgt u van de notaris een uitnodiging.
 

Eindinspectie en overdracht
Veel kopers willen zich kort voor de eigendomsoverdracht nog even vergewissen of alles is zoals ze dat verwachten. Dit is ook het moment om meterstanden samen te noteren, uitleg te geven over installaties en eventueel het nieuwe adres uit te wisselen voor de post. De notariële akte wordt gecontroleerd, alles wat in de koopakte stond, dient hierin opgenomen te zijn.
 

Nazorg
Als laatste komt de nazorg. Mocht de koper ondanks alle zorg toch iets tegenkomen op grond waarvan hij de overeenkomst niet of onder andere condities gesloten zou hebben, dan adviseert uw makelaar, indien u aangesproken wordt, hoe verder te handelen.
 

Gratis waardebepaling
Nodig ons gerust uit voor een vrijblijvende en kosteloze afspraak bij u thuis, zodat wij de waarde van uw woning kunnen vaststellen aan de hand van recente vergelijkbare transacties.