Mijn favorieten

Woning kopen?

Aankoop

Wanneer u op zoek gaat naar een koophuis kijken we allereerst naar de financiële mogelijkheden. We berekenen de financiële lasten van het kopen van een huis, waarbij de gewenste grenzen door u worden vastgelegd. Ook wordt u geïnformeerd over de huidige hypotheekmarkt. Onze vaste hypotheekadviseur­kan u verder inlichten over rente en aflossing, maar ook over de overige eigenaarslasten zoals onderhoud, verzekeringen en onroerendezaakbelasting (WOZ).
­

Woningprofiel
Om tot een persoonlijk woningprofiel te komen worden uw woonwensen geïnventariseerd en kijken we of de door u gewenste combinatie van prijs, ligging, grootte, type, onderhoud van de woning past in het aanbod op de markt.
­

Informatieverstrekking
Nadat uw woningprofiel is vastgesteld wordt u op de hoogte gehouden van het aanbod van woonhuizen welke aan uw wensen voldoen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het uitwisselingssysteem van de NVM.
­

Bezichtigen
Wanneer u geïnteresseerd bent in een woning kunt u deze bezichtigen. Samen met uw makelaar gaat u de woningen bekijken die u uit het aanbod hebt geselecteerd. Ongeacht of het huis bij een particulier of bij een makelaar te koop staat regelen wij de bezichtiging en begeleiden u daarbij.
­

Taxatie
Na de bezichtiging geeft de makelaar een waardeoordeel over de woning. Hierbij spelen o.a. ligging, grootte, type, ouderdom, onderhoud en afwerkingsniveau een rol. Taxeren is een combinatie van waarderingsmethodieken, marktkennis en ervaring.
­

Onderzoek
U heeft een woning gevonden welke op het eerste gezicht aan uw wensen voldoet. Op dat moment kijken we of een aantal onderzoeken gewenst en/of noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bouwkundig rapport, funderingsonderzoek of asbestonderzoek. Ook diverse juridische onderzoeken zoals kadastrale recherche en onderzoek naar het bestemmingsplan behoren tot de mogelijkheden.
­

Onderhandelen
Namens u gaat uw makelaar onderhandelen met de verkoper of diens makelaar. Onderhandelen is argumenten aandragen en deze op de juiste wijze gebruiken en verwoorden. Ook de secundaire condities zoals voorbehouden, ontbindende voorwaarden (financiëring met Nationale Hypotheek Garantie etc.), datum overdracht en bijvoorbeeld roerende zaken worden hierbij betrokken.
­

Aankoop
Als de onderhandelingen een gunstig resultaat hebben opgeleverd, controleert uw makelaar of in de koopakte alle onderdelen van de overeenkomst op de juiste wijze zijn vastgelegd. In het hypotheekadvies wordt een voorstel gemaakt voor uw persoonlijke financiële planning. De koopakte wordt met u besproken. Tijdens de eindinspectie wordt er gekeken of de woning zich nog in dezelfde staat bevindt als overeengekomen, ook wordt de notariële akte gecontroleerd. Bij de notaris wordt vervolgens de koopsom voldaan.
­

Nazorg
De laatste stap is de nazorg. Mocht u ondanks alle zorg na de koop toch iets tegenkomen op grond waarvan u de overeenkomst niet of onder andere condities gesloten zou hebben, dan adviseert uw makelaar hoe verder te handelen.